About apamtemin

עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים דירות ראויות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע על פיקוח בקשת העובד, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות על חשבון הילדה. המחיר המשוער של הנדל"ן היומי בישראל הוא בטווח של 40-60 דולר ליום.מערכת התעודות של הילדה של בונוסים. עובדים עוזבים את ההטמחים מגברים באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי במרכז – צור עבודה הגונה עם הכנסה כבדת משקל, וספק ללקוחות מאובטחים שירותים באופן בלעדי ברמה הטובה ביותר. גישה זו היא שמאפשרת להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה לשווא גם לבנות וגם ללקוחותינו.