About menbakolti

עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר תנאים הגונים לבנות. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע רק על רצונותיה של הילדה עצמה, מכיוון שהוצאות נדל"ן נופלות בדיוק על הוצאות העובדת. העלות הממוצעת של דירת השכרה יומית בישראל היא תוך 40-60 דולר ליום.מערכת הייט של הילדה. בונוסים מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם באופן אישי. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל שירותי ליווי באילת – הפוך את הבנות לתעסוקה הטובה ביותר עם רווחים טובים, ולגברים עשירים להציע שירותים באופן בלעדי באיכות הטובה ביותר. גישה זו היא שמאפשרת להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה נוח לעובדים וגם ללקוחותינו.