About riconctele

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לבנות תנאים ראויים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע אך ורק מהסדר של הילדה עצמה, מכיוון שתשלום עבור דיור מתרחש בדיוק על כתפיה של הילדה. המחיר המשוער של שכירת היום בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות לקידום עובדים. בנות לוקחות מטענים מגברים בעצמם. משימת העדיפות של שירות הליווי שלנו ישראל https://www.israelxclub.co.il/%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%AA/ – לספק לעובדים עבודה הגונה עם רווחים רציניים, ולספק לגברים עשירים לתת שירותים באופן יוצא דופן באיכות הטובה ביותר. רק שיטה זו נותנת כוח לעשות שותפות ארוכה, שתיהיה נוחה הן לבנות והן ללקוחותינו.